ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยโตต่อเนื่อง

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ซึ่งรุนแรงถึงขั้นวิกฤตในบางช่วงทำให้ธุรกิจหลายประเภทของไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงกลับเติบโตสวนกระแสโดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลาดภ

ายในประเทศและการส่งออก และคาดว่าจะขยายตัวต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2564 ไทยขยับขึ้นเป็นประเทศส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 3 ของโลก รองจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา

มูลค่าส่งออกกว่า 6 หมื่นล้านบาท

กรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าในช่วง 10 เดือนแรก (มกราคม – ตุลาคม) ของปี 2564 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 มากถึง 22% มูลค่ารวม 62,700 ล้านบาท โดย 83% ของยอดส่งออกเป็นอาหารสุนัขและแมว ประเทศที่เป็นลูกค้าสำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

  • สหรัฐอเมริกา มูลค่านำเข้า 15,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28%
  • ญี่ปุ่น มูลค่า 8,852 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%
  • มาเลเซีย มูลค่า 4,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31%
  • อิตาลี มูลค่า 3,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%
  • ออสเตรเลีย มูลค่า 3,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

ส่วนประเทศที่ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงมีอัตราเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2564 ประกอบด้วย

  • ลาว เพิ่มขึ้นจากปี 2563 มากถึง 45%
  • อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 42%
  • อินเดีย เพิ่มขึ้น 40%

อนาคตยังคงสดใส

สำหรับแนวโน้มในอนาคต ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 79,000 ล้านบาท เติบโตราว 20% ส่วน Euromonitor และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยระหว่างปี 2564 – 2569 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 8.3% โดยในปี 2569 จะมียอดจำหน่ายมูลค่ารวมถึง 60,495 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *