ทำไมธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงถึงรุ่ง?

การขยายตัวของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยในปี พ.ศ. 2563 – 2564 สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่าย เนื่องจากเป็นการเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซา ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกับกิจการคาสิโนออนไลน์ ซึ่งมี 188bet รวมอยู่ด้วย โดย 188bet เป็นคาสิโนออนไลน์ที่ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีจุดเด่นสำคัญส่วนหนึ่งคือมีเกมให้เลือกเล่นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นเว็บไซต์ที่เข้าชมได้ง่าย กรณี 188bet เข้าไม่ได้ ก็มีทางเข้าสำรองให้เลือก ช่วยให้สายเกมไม่ผิดหวังในการเข้าเว็บไซต์นี้

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงสดใส

สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มองว่าโควิด-19ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง แต่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่บ้านจึงมีเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยง และได้ดูแลสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ส่วนนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโต ได้แก่

  • คู่สมรสมีบุตรน้อยลง และคนไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช้ชีวิตอยู่บ้าน จึงเลือกนำสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนคลายเหงา
  • ผู้บริโภคมีการทำงานที่บ้านมากขึ้น ทำให้มีเวลาใส่ใจดูแลบ้านและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *